Orpesa millorarà la imatge de la plaça Espanya

Orpesa millorarà la imatge de la plaça Espanya

06/03/2023

El projecte per a la remodelació de la plaça Espanya d'Orpesa ja està llest i el següent pas és traure a licitació les obres al llarg d'enguany.

Maria Jimenez edil d'urbanisme ha comentat que actualment la plaça compta amb dos carrils de circulació “passarà tindre només un i d'aquesta manera solucionar el problema dels embossos quan s'arriba a l'avinguda de la Mar” entre altres millores destaca que la zona d'aparcament passarà a ser en bateria i per tant “hauran més places”.

Entre les actuacions a executar destaca l'ampliació de la grandària de les voreres, que en l'actualitat manquen de la suficient amplitud per al trànsit còmode i segur dels vianants “es canviara i millorara la imatge; a més es canviarà el parc infantil existent” comenta *Jimenez

En aquest sentit la reforma es completarà amb el canvi de fanals i la millora de la xarxa de sanejament i pluvials per a solucionar el problema de les inundacions en la zona.

Les obres de remodelació compten amb un pressupost de més d'un milió d'euros.

Plaza España

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util
T'ha semblat útil aquesta informació?
CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Oropesa del Mar, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: C/ Laura de Cervellón,5A, Ajuntament de Oropesa del Mar, , privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades sac@oropesadelmar.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).